A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Відокремлений структурний підрозділ "Бучацький фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет"

Загальна інформація

Відокремлений структурний підрозділ «Бучацький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільського державного університету» один із найстаріших навчальних закладів нашого регіону.

Коледж має 2 навчальні корпуси, студентську їдальню, 2 гуртожитки, власну палильню, навчально-виробничу клініку, ангар для зберігання техніки та склади.

І все це компактно розташовано у студентському містечку на окраїні старовинного Бучача. До послуг студентів: бібліотека, видавничий центр, актова зала, стоматологічний кабінет, медичний кабінет, студентська їдальня та буфет. В коледжі функціонують: музеї -  історії коледжу, бойової слави.

У студентському гуртожитку створені належні умови для проживання та навчання студентів.

Навчальний заклад розпочав підготовку фахівців сільського господарства з 1940 року. На даний час навчальний заклад являється фаховим коледжем передвищої освіти, і є відокремлени структурним підрозділом Закладу вищої освіти "Подільського державного університету". Наша країна сьогодні потребує висококваліфікованих фахівців, праця яких була б спрямована на розвиток сільської інфраструктури, сільських територій. І саме в нашому навчальному закладі здійснюють підготовку таких фахівців.

Навчальний заклад готує молодших спеціалістів із 7 спеціальностей, а саме: 

  • 071 «Облік і оподаткування»;
  • 073 «Менеджмент»;
  • 211 «Ветеринарна медицина»;
  • 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»;
  • 192«Будівництво та цивільна інженерія»;
  • 193 «Геодезія та землеустрій»,
  • 201 «Агрономія».

З 2020 року навчальний заклад здійснює підготовку молодших бакалаврів. Коледж здійснює підготовку спеціалістів за державним замовленням і призначає студентам, які успішно навчається стипендію, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів сільського господарства є повністю обладнано 62 кабінети і лабораторій в тому числі: 3 комп’ютерні лабораторії, всі комп’ютери підключені до мережі Інтернет та створено власну локальну систему. На даний час в коледжі навчається понад 500 студентів.

Навчально-виховний процес забезпечують 67  висококваліфікованих викладачів: 8 викладачів мають почесне звання  відмінник освіти України, 15 методисти та 3 викладачі мають звання - старший викладач. На сьогодні в коледжі створено умови для комфортного навчання і дозвілля молоді, розвинене студентське самоврядування. В навчальному закладі єдина команда викладачів і студентів, які об’єднані спільною метою, ідеями та прагненнями.

Навчання студентів проводиться на 2-х відділеннях денної форми навчання та на заочній формі навчання здійснюється підготовка за спеціальністю «Агрономія». Щороку навчальний заклад зараховує на навчання понад 150 абітурієнтів та випускає біля 150 висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства.

На аграрному відділенні  студенти мають змогу отримати спеціальність: агроном, технолог із тваринництва, ветеринарний спеціаліст. Для навчання використовуються достатньо обладнанні кабінети та лабораторії, нові технології вирощування, зберігання та переробки продукції рослинництва та тваринництва.

Навчальні практики студенти проходять на колекційно-дослідному полі, та на землях коледжу, де вирощують картоплю, огородину, зернові. Використовується також фруктовий сад, закладено новий сад на 400 саджанців.

Виробничі, технологічні та переддипломні практики студенти проходять в передових господарствах району і області, наприклад в ТзОВ «Бучачагрохлібпром», Агрохолдинг «Мрія», а також за кордоном у Швейцарії та Данії.

З новою технікою є можливість ознайомитися у навчально-практичних центрах.

Випускники агрономи окрім диплома спеціаліста, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримують також робітничі професії: плодоовочівник, майстер по озелененню, тракторист-машиніст та водій транспортних засобів.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Агрономія», починаючи з 2020-2021 навчального року мають змогу отримати нову робітничу професію «Плодоовочівник з основами гідропоніки». Це стало можливим завдяки тісній  співпраці з фірмою «Грін Вейв Органік», що спеціалізується на вирощуванні гідропонних культур. Підприємство надало коледжу в безоплатне користування дві гідропонні установки, необхідні прилади та інструменти, насіння овочевих культур.

Директор фірми Новий В. Д. та його заступник  Тарковський В. В. включені в комісію при складанні студентами випускних іспитів. Світовий досвід показав, що співпраця навчальних закладів з передовими високотехнологічними підприємствами дає можливість сформувати кваліфікованих спеціалістів.

Навчальний заклад єдиний в області готує спеціалістів за спеціальностями: «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» та «Ветеринарна медицина».

Для підготовки даних спеціалістів  створено необхідну матеріально-технічну базу та наявний контингент високваліфікованих  викладачів - 5 методистів, 10 викладачів вищої категорії, 3 викладачі І категорії.

Студенти відділу навчаються у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях, які достатньо обладнані і в яких створено всі умови для навчання.

Навчальні практики студенти проходять у навчально-виробничій клініці, де утримуються різні види тварин та на навчальній фермі.

Виробничі, технологічні та переддипломні практики студенти проходять у передових господарствах регіону та закордоном.

Випускники відділу при отриманні диплома спеціаліста,  свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти отримують також робітничі професії:  обвалювальник м’яса, тракторист та кухар. Більшість випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації, в тому числі в Закладі вищої освіти "Подільський державний університет".

Економіко-технічний відділ бере свій початок з 1997 року, за цей період створено сучасну матеріальну базу, сформовано висококваліфікований кадровий потенціал та науково-методичне забезпечення для підготовки фахівців в галузі обліку і оподаткування,  менеджменту, геодезії та землеустрою  і будівництва та цивільної  інженерії.

Студенти   які навчаються за спеціальністю «Геодезія  та землеустрій» проходять навчальні практики на навчальному полігоні та навчально-практичному центрі у відокремленому  структурному підрозділі Рівненського фахового коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України

Виробничі та переддипломні практики в державних та приватних землевпорядних організаціях. Перед завершенням навчання студенти землевпорядники захищають дипломні роботи, які мають практичне застосування.

Навчальний заклад єдиний в області готує  фахівців із спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Поряд з набуттям даних професій студенти отримують робітничі професії: оператор комп’ютерного набору, водій транспортних засобів та  лицювальник-плиточник.

Використання комп’ютерних технологій один з елементів навчання студентів, які ефективно використовуються на економіко-технічному  відділенні. Для ефективного забезпечення навчально-виховного процесу створена необхідна матеріально-технічна база, яка включає кабінети спеціальних  економічних та технічних дисциплін, лекційні аудиторії, комп’ютерні класи з доступом до глобальної інформаційної мережі Інтернет.

Навчальні, технологічні та переддипломні практики   студенти економіко-технічного  відділення проходять у передових господарствах регіону.

Одним із ефективних напрямів підготовки висококваліфікованих спеціалістів для сільської місцевості є проходження сільськогосподарської практики в Швейцарії. Студенти протягом чотирьох місяців вивчають сучасні технології вирощування, збирання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, працюють в теплицях, фермах на сучасній техніці. Щорічно, 10-15 кращих студентів проходять практику в швейцарській фірмі «Агроімпульс».

В навчальному закладі є відповідна спортивна база, просторі спортивний та сучасний тренажерні зали, стадіон, баскетбольна, волейбольні та гандбольні площадки, містечко з нестандартним обладнанням.

Студенти коледжу беруть активну участь в спортивно-масових заходах і є учасниками та переможцями обласних та всеукраїнських змагань.

У коледжі функціонують спортивні гуртки: з волейболу, футболу,  легкої атлетики та важкої атлетики, настільного тенісу.

Талановита молодь розвиває свої здібності у гуртках художньої самодіяльності. У нас працюють: народний аматорський театр мініатюр «Сатиричне вікно»; хоровий, вокально-інструментальний ансамбль «Зорепад»; вокальний ансамбль дівчат та хлопців, а також гурток художнього читання, танцювальний та фольклорний гуртки.

Для повноцінного харчування студентів при коледжі діє студентська їдальня, розміщена поряд з навчальними корпусами та гуртожитком, розрахована на 200 місць. Тут створено належні умови для харчування студентів та викладачів коледжу.

Працівники їдальні пропонують широкий асортимент смачних та оригінальних страв. Для здешевлення обідів використовуються продукти власного виробництва: м’ясо, картопля, городина, яблука та фруктовий сік.

Освіта в закладі є ступеневою: наші випускники мають можливості надалі продовжувати навчання у вузах ІІІ-ІV рівня акредитації за скороченим терміном навчання, а саме: в Закладі вищої освіти "Подільському державному університеті", Львівському національному університеті ветеринарної медицини  та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Львівському національному аграрному університеті, Національному університеті «Львівська Політехніка», Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича та інших навчальних закладах.

Школа підвищення кваліфікації є структурним підрозділом коледжу і функціонує з 1976 року. Вона є єдиним навчальним закладом післядипломної освіти керівників і спеціалістів сільського господарства нашої області. Школа забезпечує потреби в навчанні кадрів для народного господарства з підвищенням їх кваліфікаційного рівня. В школі підвищення кваліфікації ліцензовані наступні види освітньої діяльності: підвищення кваліфікації спеціалістів агропромислового комплексу; курсове навчання менеджерів малого підприємництва та операторів комп’ютерного набору; курсове навчання з напрямків освоєння технології зберігання та сушіння зерна; інновації обробітку ґрунту, підвищення врожайності зернових та овочевих культур; підвищення кваліфікації операторів газових палилень з питань охорони праці; навчання і перевірка знань, з питань охорони праці, відповідальних за охорону праці як державних так і приватних підприємств.

За значні досягнення в навчально-виховному процесі колектив коледжу неодноразово нагороджувався державними нагородами, два викладачі нагороджені медаллю Антона Макаренка, почесне звання відмінник освіти України - мають 8 осіб, нагрудний знак пошани міністерства аграрної політики України отримали 2 викладачі. За підсумками 2010 року, коледж нагороджений дипломом агропромислового комплексу України «Сьогодення та майбутнє», в номінації «Лідер галузі».

 Гордістю навчального закладу є наші випускники, які здобули вагомі результати, як науковці та виробничники. 

Докторами наук стали: Гуфрій Д.Ф., Безсмертний В.М., Дармограй Л.М., Кухтин М.Д.

Кандидатами наук стали: Магда П.С., Гривня Н.О., Чухрай Б.М., Літинський В.П., Трушкевич З.Ю., Угрин І.М., Вольський В.М., Ступницький Р.М., Крайняк Р.М., Вуїв І.Т., Андріїшин Ю.І., Семанюк В.І., Жмурко Т.В., Лесик О.Б.

До кращих випускників виробничників належать: Кульчицький І.Й., Голютяк С.І., Копалецький І.М., Морозовський В.В., Юровська М.В.,  Василик М.В., Макар І.Г. та ін.

Ряд випускників нагороджені державними та урядовими нагородами.

Значний внесок в підготовку молодших спеціалістів зробили викладачі випускники коледжу, а саме: Слоньовський В.В., Свінціцький Ю.М., Луців І.М., Антонів Г.Д., Могильницький В.В., Коваленко П.В., Яскілка С.П., Баволяк П.І., Беднарський І.О., Джула Б.М., Кулик Г.Я., Плекан П.І., Пастернак І.В., Скобляк Л.М.,  Морська Б.Б., Дворецький І.В., Чумак В.М.

В навчальному закладі плідно  працювали і працюють педагогічні династії: Карабаня В.С., Лабчинського В.Л., Пастернак П.В., Монюка Я.М., Яцків М.І., Сандецького М.О., Пащенко Р.І., Вуїва І.Т., Козири І.С, Нетреб’яка Б.Ф., Семенківа М.Ю.

Сотні щирих посмішок, міцних рукостискань і обіймів, радісних вигуків від зустрічі з колишніми однокурсниками, друзями і наставниками - таку позитивну енергетику відчуваємо в нашому коледжі кожної третьої суботи червня на традиційному святі зустрічі випускників.

На яке з’їжджаються на зустріч з рідною альма-матір’ю  випускники, які закінчили навчальний заклад 5,10,15,20,25 і більше років. І це свято запам’ятовується насамперед атмосферою щирості і щемливими спогадами кожного про роки студентської молодості, без сумніву, найкращі роки життя. Запам’ятовується воно ще й цілою низкою урочистих заходів, зустріччю із теперішніми студентами.

Студентські роки - це прекрасний період надій і впевненості у тому, що всі мрії обов’язково здійсняться. А ще час, коли пізнаєш справжнє кохання, зустрічаєш найвірніших у своєму житті друзів, коли закладаються основи майбутнього. І тільки від тебе залежить, яким воно   буде, чи зможеш ти принести щастя своїм рідним та близьким і користь державі. А найголовніше - це усвідомлення, як багато ти, саме ти, здатний доброго зробити для людей. Сьогодні ти студент, а через кілька років, можливо, станеш відомим вченим, майстром, талановитим художником чи лікарем із «золотими руками». Сьогодні про тебе ще ніхто не знає, а через   десятиріччя твоє ім’я може бути відомим усій планеті. Тому важливо використати всі переваги цієї прекрасної пори і прожити студентські роки так, аби потім згадувати про них із світлою щемливою радістю. Так що дерзай, юнь! Світ змінюють молоді, завзяті, розумні та сильні. Все в Ваших руках! На крилах юності живіть, навчайтеся і творіть. Нехай у вашому житті Вам все Вдасться! 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора