A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Відокремлений структурний підрозділ "Бучацький фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет"

Освіта для дорослих

Контактна інформація

Тернопільська область  Чортківський район

 с. Трибухівці  вул. Винниченка 4 

Контактний телефон/факс: (03544) 2-97-38; +380680386014

E-Mail адреса:  bkpdatuhpk@ukr.net

 

Ліцензія

Свідоцтво про внесеня до Переліку субє'ктів  господарювання, які здійснюють  навчання з питань охорони праці посадових осіб

 

 

Дозвіл на проведення навчання посадових осіб і спеціалістів  з питань охорони праці

 

 

Відділ професійно-технічної освіти

Відділ професійно-технічної освіти є структурним підрозділом коледжу, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загально середньої освіти. Відділ здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і незанятого населення, що є громадянами України, а також іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, в установленому порядку.

Головним завданням є забезпечення права на здобуття громадянами професії відповідно до їх схильностей, інтересів, здібностей та стану здоров'я, а також допрофесійну підготовку, професійно-технічне навчання, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

До основних повноважень і напрямів діяльності відділу належить:

  • організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, обрання форм та методів навчання;
  • навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;
  • розробка навчальних планів з професій та робочих навчальних програм на основі державних стандартів з конкретних професій, типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, що затверджуються в установленому порядку;
  • забезпечення заходів з охорони праці;
  • матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого процесу;
  • забезпечення якості професійного навчання, відповідності рівня базової та загальної середньої освіти Державному стандарту загальної середньої освіти та виховання студентів, слухачів;
  • здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників підприємств, організацій, установ різних форм власності та незайнятого населення;
  • видача документів про освіту встановлених зразків.

Первинна професійна підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», а також професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників здійснюється за професіями, визначеними відділом згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 №1117, Національним класифікатором України ДК 003.2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій на провадження діяльності з надання освітніх послуг.

 

Підвищення кваліфікації безробітних на курсах

цільового призначення

Під час навчання на курсах цільового призначення за направленням служби зайнятості безробітні мають змогу оперативно засвоїти окремі блоки додаткових професійних знань, вмінь, компетенцій в межах наявного кваліфікаційного рівня з урахуванням нових напрямів розвитку науки і техніки, оновлених чи нових методів господарювання й управління в умовах ринкових відносин, структурної чи технологічної перебудови виробництва. Слухачі поповнюють отримані в системі базового професійного навчання знання та вміння, в яких виникла термінова потреба, тому періодичність такого навчання не встановлюється і не передбачається підвищення кваліфікаційного рівня.

На курси цільового призначення направляються безробітні, які раніше здобули освіту або мають досвід роботи за певною професією (спеціальністю) та потребують подальшого професійного вдосконалення.

Професійне навчання проводиться в навчальному закладі за груповою формою (7-30 осіб) на підставі укладених з ними договорів.

Слухачі в процесі навчання вивчають переважно одиничне або декілька навчальних питань, тому тривалість підвищення кваліфікації встановлюється з урахуванням мети та складності навчальної програми терміном від 3 днів (20 годин) до 3 місяців (500 годин).

Робочий план і програма курсів цільового призначення розробляється навчальним закладом, на базі якого буде здійснюватися навчання та погоджується із замовником  кадрів. Навчальна програма визначає перелік тем та зміст навчального матеріалу, може передбачати теоретичне та практичне навчання

Ціль навчання опанування певним видом професійної діяльності чи переліком робіт, окремою професійною функцією або професійною дією, вивчення нового обладнання, матеріалів, технологічних процесів тощо.

Зміст програми обов’язково є професійно орієнтованою, максимально наближеною та адаптованою до потреб конкретного виробництва, де в подальшому будуть працевлаштовані слухачі. Цілі навчання є конкретними, легкодоступними для досягнення, не допускається поєднання навчального матеріалу з різних напрямів діяльності або професій.

Форма підсумкового контролю - заняття (співбесіда, виконання конкретного завдання) визначаються робочими навчальними планами та програмами в установленому порядку. Після завершення курсів цільового призначення слухачі отримують посвідчення.

Під час навчання за безробітним зберігається виплата допомоги по безробіттю у розмірах і строки, що встановлені відповідно до законодавства.

Фінансування витрат щодо підвищення кваліфікації безробітних на курсах цільового призначення, проживання та проїзд до місця розташування навчального закладу і у зворотному напрямку транспортом загального користування здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Підвищення кваліфікації безробітних на курсах цільового призначення здійснюється за професіями (спеціальностями) та напрямами:

1. Безпечне ведення робіт по догляду за лікарськими рослинами.

2. Безпечне ведення робіт по обробітку ґрунту.

3. Дотримання безпеки праці при обробітку ґрунту та внесенні добрив.

4. Менеджмент малого підприємництва.

5. Основи безпеки праці на сільськогосподарських підприємствах.

6. Основи охорони праці на підприємствах.

7. Основи роботи з комп’ютерними програмами.

8. Основні засоби захисту рослин та застосування сучасних добрив.

9. Особливості догляду за плодовими та ягідними насадженнями.

10. Особливості лісового господарства.

11. Охорона праці і промислова безпека у будівництві.

12. Охорона праці на підприємствах по виробництві цегли.

13. Періодична перевірка знань з охорони праці машиністів (кочегарів) котелень.

14. Періодична перевірка знань з охорони праці операторів котелень.

15. Технологія сортування і переробки плодів та ягід.

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора