A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Відокремлений структурний підрозділ "Бучацький фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет"

Практичне навчання

Сучасному сільськогосподарському виробництву з різними формами власності та господарювання потрібні фахівці, які добре володіють професією, творчо мислять і самостійно вирішують виробничі питання. Ринок праці сьогодні вимагає чіткого визначення компетентності спеціаліста різного рівня, розкриття його професійної майстерності. Поставлені завдання можуть успішно виконати лише ті спеціалісти, які добре володіють теоретичними знаннями і практичними навиками.

Спеціаліст сьогодні повинен не тільки все знати, а й бути організатором, керівником, бачити перспективу створення безпечних та нешкідливих умов праці в сільському господарстві, вміти керувати колективом, працювати з людьми. Цих якостей він набуває ще в студентські роки. Тому в навчальному процесі слід використовувати такі форми, методи і способи практичного навчання, які б допомогли студенту бути висококваліфікованим спеціалістом.

Основним завданням навчальної практики є ознайомлення студентів із специфікою майбутньої спеціальності, закріплення та поглиблення знань, одержаних в процесі теоретичного навчання, набуття умінь та навичок, необхідних для застосування їх в виробничій діяльності, а також оволодіння студентами робітничою професією «Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці»,  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» категорії «А1», «Водій автотранспортних засобів» категорій «В» «С», «Оператор комп’ютерного набору», «Кухар», «Столяр будівельний» і «Лицювальник - плиточник».

Студенти коледжу навчальну практику проходять на колекційно-дослідному полі, клініці, лабораторному корпусі ветеринарної медицини, а також у виробничих умовах безпосередньо на виробництві  (на базах практики, реформованих сільськогосподарських підприємствах різних форм власності і господарювання, м’ясокомбінаті, сирзаводі, в міжрайонній державній лабораторії ветеринарної медицини, в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, прифермських молочних лабораторіях).

В лабораторному корпусі розміщено 11 лабораторій, операційна, два манежі, де проходять заняття з живими тваринами, секційний зал.

В навчально-виробничій клініці коледжу є 30 голів свиней, з них 3 свиноматки білої української породи,  1 кнур ландрас, на дорощуванні і відгодівлі - 26 голів.

Для планування та проведення масових ветеринарних обробок, досліджень та щеплень, для набуття знань по клінічним дисциплінах студенти коледжу проходять навчальні практики в ТзОВ «Бучачагрохлібпром», яке розташоване поряд з навчальним закладом.

Регулярно, у виді екскурсій, студенти виїжджають на птахокомбінат, м’ясокомбінат, в лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку.

Перед початком практики для студентів проводиться інструктаж з охорони праці, правил пожежної безпеки і особистої гігієни.

Колекційно-дослідне поле займає площу 4 га, із них плодовий сад - 1 га.  На решті площі вирощують озиму пшеницю, картоплю, цукрові і кормові буряки, горох, овочеві культури. Це дає змогу студентам, технологам з виробництва і переробки продукції рослинництва оволодіти основними навичками своєї професії і в дальнішому розвивати і закріплювати знання при проходженні технологічних і переддипломної практик у базових господарствах області.

В період навчальної практики студенти ведуть щоденники, де заносять дані про виконану роботу. 

Після проведення навчальних практик студентам виставляється оцінка за кожне заняття в день його проведення, а підсумкова оцінка на підставі складання практичного заліку і тестових завдань.

Під час проходження ознайомлювальної практики студенти ознайомлюються з сільськогосподарським виробництвом, технологією виробництва та переробки продукції тваринництва і рослинництва, збиранням, заготівлею і збереженням кормів.

Практика проводиться в кращих реформованих сільськогосподарських підприємствах різних форм власності і господарювання, а також у вигляді екскурсій в науково-дослідних закладах, лабораторіях, переробних підприємствах.

Керівництво практикою здійснюють викладачі спеціальних дисциплін. Перед початком практики студентів ознайомлюють з господарством, об’єктом практики, процесами сільськогосподарського виробництва, проводиться інструктаж з охорони праці, правил пожежної безпеки і особистої гігієни.

За 5 років видано 169 студентам посвідчення „Оператора із штучного осіменіння тварин та птиці”.

Студенти під час проходження практики набувають навичок в отриманні сперми від плідників, визначають основні показники її оцінки, проводять розбавлення, заморожування і відтаювання сперми.

Кваліфікаційний екзамен проводиться комісією в складі заступника директора з навчально-виробничої роботи, викладачів спецдисциплін і спеціалістів з лабораторії по відтворенню стада, яка визначається наказом директора коледжу.

Студенти 3-х курсів агрономічного відділу проходять навчальну практику в регіональному навчально-практичному центрі при Борщівському аграрно-технічному коледжі. Вивчають інтенсивні технології вирощування с/г культур, сучасні сільськогосподарські машини.

 

Сільськогосподарська практика в Швейцарії

Практика студентів за кордоном – одна з форм проведення практичної підготовки, що є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки фахівців для здобуття кваліфікаційного рівня і проводиться відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України.

Студенти ВСП "Бучацький фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" протягом 2016-2021 років проходять сільськогосподарську практику в Швейцарії. З представником швейцарської фірми "Агроімпульс" Колесником П.І. і дирекцією коледжу укладено договір про проходження практики терміном на чотири місяці.

Метою практики є сприяння інтеграції національної аграрної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та вивчення практичного досвіду ведення сільського господарства; оволодіння студентами передовими технологіями вирощування, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції; вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття практичних навичок роботи з нею.

Відбір студентів для проходження практики за кордоном проводився коледжем на конкурсній основі. До участі у конкурсному відборі допускалися студенти ІІІ-ІV курсів з спеціальностей «Агрономія», «Виробництво і переробка продукції тваринництва», «Землевпорядкування», «Ветеринарна медицина», «Бухгалтерський облік», «Організація виробництва», які відповідають таким вимогам:

  • навчаються на денній формі навчання;
  • середній бал успішності складає не менше 4,0.
  • володіють на рівні розмовної німецької мови.

Перевагу під час конкурсного відбору мають студенти, які проживають у сільській місцевості, пройшли підготовку кваліфікованих робітників з професій «Водій автотранспортних засобів»,  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» і  «Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці».

Підставою для участі у конкурсному відборі є заява на ім’я директора, погоджена з завідувачем відділенням. Основною проблемою для студентів для проходження практики за кордоном було знання іноземної мови. Тому для них були організовані курси, представник швейцарської фірми особисто контролював проведення занять, а також сам їх проводив.

Середньостатистичне сільськогосподарське підприємство у Швейцарії охоплює приблизно 17 га. У 80% господарств основною галуззю є молочне господарство. Крім того є і інші галузі виробництва: наприклад, відгодівля телят, свиней, селекція свиней, землеробство, плодівництво, овочівництво.

Рівень механізації є дуже високим і сільськогосподарські машини знаходяться в технічно-справному стані. Тому практиканти обов’язково повинні мати посвідчення шофера і тракториста, а також вміти працювати на сільськогосподарських машинах.

Швейцарія розділена на 26 кантонів. Кожен кантон має своє законодавство у різних областях. Робочий час регулюється кантональним еталонним трудовим договором і складає 50-60 годин на тиждень. Місячна зарплата практикантів в 2016 році складала 860-960 швейцарських франків. Після відрахувань на житло та харчування, податків, соціальних внесків (пенсійних, страхування на випадок хвороби та нещасного випадку), зарплата складає приблизно 800 швейцарських франків. Практиканти застраховані на час проходження практики. Оплата за роботу протягом вільного часу можлива тільки у випадках двосторонньої згоди між гостьовою родиною і практикантом. Студенти можуть використати свій вільний час для проведення екскурсій по Швейцарії, ознайомитись із звичаями та культурою.

Гостьова родина охоче бере із собою студента, якщо вони їдуть на відпочинок.

Після проходження практики студенти привезуть в Україну не тільки зароблені гроші, але і досвід ведення фермерського господарства за кордоном:

  • оволодіння передовими технологіями вирощування, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції;
  • набуття практичних навичок роботи з сучасною технікою;
  • великий інтерес до швейцарського сільського господарства;
  • намір навчитись дечому й зжитися з гостьовою родиною;
  • вивчити німецьку мову;
  • бути толерантним до чужої культури.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора